Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Bảo hiểm hàng hoá / Giám định

Đăng lúc 14:25:09 26/12/2018

Hiện nay chúng tôi đang hợp tác với nhiều hãng bảo hiểm lớn. Chúng tôi sẵn sàng thay mặt chủ hàng mua bảo hiểm hàng hóa, khiếu nại tổn thất hàng hóa, giám định hàng hóa tại công trường.

Đội ngũ nhân viên Amity sẽ giúp khách hàng làm việc với các Công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi khách hàng trong trường hợp xảy ra tổn thất, mất mát hàng hoá, giám định tình trạng hoặc tổn thất hàng hoá theo yêu cầu.

Địa chỉ