Công trình Soleil Ánh Dương

Đăng lúc 23:09:17 27/12/2018

Công trình làm thủ tục hải quan, bốc xếp, vận chuyển thiết bị đóng trong container 20’ & 40’ từ Foshan – Trung Quốc đến công trình SOLEIL – Ánh Dương thành phố Đà Nẵng

 

 

 

Địa chỉ