Dịch Vụ

Vận tải

Chúng tôi sẵn sàng cung cấp các loại hình vận tải đi khắp thế giới thông qua phương thức...

(26/12/2018)

Vận tải hàng dự án công nghiệp

Vận tải hàng dự án theo phương châm: Đúng tiến độ, phù hợp ngân sách, giao hàng bất cứ nơi...

(26/12/2018)

Cung cấp dịch vụ logistics

Các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ nhằm giúp khách hàng thỏa mãn nhu cầu và kiểm...

(26/12/2018)

Vận tải hàng quá cảnh

Để vận tải hàng quá cảnh thành công, đòi hỏi phải có chuyên gia có kinh nghiệm, kết nối...

(26/12/2018)

Dịch vụ hải quan

Amity Logistics là chuyên gia trong lĩnh vực vận tải có kinh nghiệm làm thủ tục hải quan cho nhiều...

(26/12/2018)

Bảo hiểm hàng hoá / Giám định

Hiện nay chúng tôi đang hợp tác với nhiều hãng bảo hiểm lớn. Chúng tôi sẵn sàng thay mặt...

(26/12/2018)

Địa chỉ