Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Tư vấn thiết kế xây dựng phương án vận tải Nhà máy điện gió

Với đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm tư vấn điều hành các dự án Nhà máy điện gió, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng chuỗi giải pháp tối ưu điều hành các dự án điện gió bao gồm:

·         Thiết kế phương án vận tải.

·         Tư vấn giải phóng mặt bằng, tuyến vận chuyển.

·         Cung cấp nhân lực, phương tiện thực hiện dự án.

.          Thay mặt chủ đầu tư điều hành dự án vận tải.  

.         Giám sát an toàn quá trình vận chuyển thiết bị siêu trường siêu trọng.

Địa chỉ