Về Chúng Tôi

Amity Logistics là một  công ty mới được thành lập chưa lâu nhưng quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực logistics và vận tải từng hợp tác, cộng tác, làm việc cho nhiều tập đoàn vận tải lớn trong và ngoài nước như: Nippon Express (Nhật bản), SDV/Bollore (Pháp), Vietranstimex (Việt nam). Chúng tôi là đối tác logistics trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ, quản lý hệ thống chuỗi cung ứng.  Dịch vụ tích hợp của chúng tôi bao gồm các lĩnh vực lập kế hoạch, kiểm tra, điều hành. Chúng tôi sẽ thiết kế các giải pháp logistics từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, giúp chuyển các hoạt động logistics từ thách thức sang cạnh tranh bền vững.

Chúng tôi hướng đến:

  • Trở thành một phần trong hoạt động kinh doanh của khách hàng. Chúng tôi cam kết hiểu rõ ngành nghề kinh doanh của khách hàng để có thể thực hiện đầy đủ các yêu cầu của khách hàng và đáp ứng nhanh chóng, hiệu quả.
  • Định hướng phát triển ổn định thông qua việc tiêu chuẩn hoá các quy trình.
  • Bảo đảm chuỗi cung ứng đinh hướng thông tin thông qua việc phát triển tầm nhìn toàn cầu và phương pháp quản lý.

Chúng tôi lắng nghe cẩn thận các thách thức và tiến hành phân tích nhu cầu của khách hàng, sau đó sẽ thiết kế và xây dựng một giải pháp toàn diện nhằm giảm chi phí và đáp ứng yêu cầu.

Quyền lợi của khách hàng:

  • Cải thiện tình hình tài chính.
  • Tăng cường kiểm soát tồn kho.
  • Tăng chất lượng dịch vụ khách hàng.

Địa chỉ