Dự Án

Tư vấn thiết kế xây dựng phương án vận tải Nhà máy...

Thực hiện tư vấn thiết kế xây dựng phương án vận tải Nhà máy điện gió Vĩnh Hải thuộc...

(12/01/2021)

Nhà máy điện mặt trời Jang Pông giai đoạn 2

Công trình làm thủ tục hải quan, bốc xếp, vận chuyển, rút ruột thiết bị đóng trong container...

(26/12/2020)

Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hưng 29 MW

Công trình làm thủ tục hải quan, bốc xếp, vận chuyển, rút ruột thiết bị đóng trong container...

(24/12/2020)

Nhà máy điện mặt trời Jang Pông

Công trình làm thủ tục hải quan, bốc xếp, vận chuyển, rút ruột thiết bị đóng trong container...

(10/03/2019)

Công trình Thủy sản Cao Lãnh

Công trình làm thủ tục hải quan, bốc xếp, vận chuyển thiết bị đóng trong container 40’ từ...

(27/12/2018)

Công trình Soleil Ánh Dương

Công trình làm thủ tục hải quan, bốc xếp, vận chuyển thiết bị đóng trong container 20’ & 40’...

(27/12/2018)

Công trình MBA Blooming

Công trình bốc xếp, lắp đặt máy biến áp vào bệ móng máy tại tầng hầm tòa nhà Blooming...

(27/12/2018)

Công trình MBA Liên Trì

Bốc xếp, vận chuyển, hoán đổi máy biến áp 63MVA-110KV nặng 85 tấn tại Trạm biến áp 110KV...

(27/12/2018)

Công trình Nhà máy nước Phú Ninh

Công trình bốc xếp, rút ruột, vận chuyển thiết bị đóng trong container từ cảng Tiên Sa thành...

(27/12/2018)

Công trình MBA Hòa Khánh

Công trình bốc xếp, vận chuyển, hoán đổi máy biến áp 63MVA-110KV nặng 85 tấn tại trạm...

(27/12/2018)

Địa chỉ