Tư vấn thiết kế xây dựng phương án vận tải Nhà máy điện gió

Đăng lúc 09:25:38 12/01/2021

Thực hiện tư vấn thiết kế xây dựng phương án vận tải Nhà máy điện gió Vĩnh Hải thuộc tỉnh Ninh Thuận; Cầu Đất tỉnh Lâm Đồng; Nam Bình, Đắk N’Drung 1+2+3 tỉnh Đăk Nông cho các đối tác trong và ngoài nước.

Địa chỉ